Het hoeft geen betoog dat het sedert de bankencrisis steeds moeilijker wordt om uw vennootschap en haar activiteiten op een afdoende manier te voorzien van de nodige financiële middelen. De recent in voegen zijnde Basel III normen leggen dermate hoge eisen op aan de banken dat commerciële kredietverlening quasi onmogelijk wordt.

Als een kredietdossier dan toch wordt goedgekeurd dan wordt er vanuit de kredietcomités van de banken steeds meer geschermd met persoonlijke borgstellingen en dubbele indekkingen van 'het risico' waardoor u als bedrijfsleider meer en meer wordt gedwongen om het ondernemersrisico tot in uw privévermogen door te trekken.

X-imus heeft toegang tot heel wat 'alternatieve' financieringskanalen en ervaring in het opzetten van financieringsstructuren welke uw vennootschap en uzelf in staat stellen om perfect aan uw financieringsbehoeften te voldoen, zonder dat u de controle over uw vennootschap verliest en zonder dat u zich privé dient bloot te stellen aan het ondernemingsrisico van uw vennootschap.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek om onze financieringsaanpak te leren kennen, contacteer ons dan via de contactpagina op deze site. Wij koppelen dan zo snel als mogelijk terug voor een afspraak.